Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1975
Categories 1975
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (15), 3 kovas (18), 4 balandis (15), 5 geguze (16), 6 birzelis (17), 7 rugsejis (17), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

1. M. Krupavičius ir žemės reforma Lietuvoje 1975/2 vasaris; Autorius : MALDEIKIS PETRAS
Iš spausdinamos knygos "Mykolas Krupavičius".1. Tai buvo prieš penkiasdešimt metų Žemės reforma buvo

2. KRYMO TOTORIŲ BYLA 1975/2 vasaris; Autorius : VARDYS VYTAUTAS S.
Straipsnis spausdintas The Russian Revieiv, April 1971 (Vol. 30, No. 2)1 191-110. Išvertė Alina

3. TEISĖ IR MEDICINA VILNIAUS AKADEMIJOJE 1975/3 kovas; Autorius : RABIKAUSKAS PAULIUS
(Iš lig šiol nenaudotų šaltinių)i. Karaliaus privilegijos neleidžia steigti teisės ir medicinos

4. Barbora, grožiu ir meile triumfuojanti 1975/3 kovas; Autorius : KUCHOWICZ ZBIGNIEW
* Šiuo vardu įdomų istorinį essay randame neseniai Lenkijoje pasirodžiusioje knygoje — Zbigniew

5. LIETUVOS KATALIKAI RUSŲ CARISTINĖJ PRIESPAUDOJ 1975/5 geguze; Autorius : SAULIUS A. GIRNIUS
Dažnai girdimas, bet neteisingas teigimas, kad katalikų Bažnyčios priespauda Lietuvoje buvo 1863 m.

6. NEŽINOMA 1874 - 7877 M. SUKURTA GIESMĖ 1975/5 geguze; Autorius : ANTANAS MAŽIULIS
1954 m. vasarą seselių kazimieriečių bibliotekoje Chicagoj, padedant seselei Perpetuai ir kt, teko

7. 1863 M. SUKILIMAS IR DVASIŠKIJA 1975/6 birzelis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Įžanga1863 m. sukilimas tiek savo eiga, tiek ypačiai savo pasekmėmis yra labai giliai palietęs ir

8. LIETUVIO VALSTIEČIO MAŽOJOJE LIETUVOJE IKONOGRAFIJA 1975/7 rugsejis; Autorius : Dr. P. RĖKLAITIS
(Antroji dalis1)Piešiniai pagal M. Pretorijų Motiejus Pretorijus — Matthaus Pratorius (gimęs apie

9. IŠ KARDINOLO MINDSZENTY ATSIMINIMŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : Alina Skrupskelienė
"Aš bijau pagalvoti, kad ir laisvajame pasauly reikia tylėti"Kardinolas Jozsef Mindszenty, miręs šių

10. 1863 M. SUKILIMAS IR DVASIŠKIJA 1975/7 rugsejis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Tęsinys iš birželio numerioGinkluoto sukilimo pradžiaGinkluotam sukilimui vadovauti buvo Varšuvoje

11. 1863 M. SUKILIMAS IR DVASIŠKI]A 1975/8 spalis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Tęsinys Valančius žinojo Europos valstybių nuotaikas ir siekimus. Jam buvo aišku, kad jokios karinės

12. VESTUVĖS ŽEMAIČIUOSE 1975/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Čia aprašomi vestuvių papročiai tvarkė žmonių gyvenimą XIX a. antroje pusėje ir XX a. pirmame

13. JAUNŲJŲ TEATRO ATSIMINIMAMS GRĮŽTANT 1975/10 gruodis; Autorius : ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ
Sentimentalus vakaras. Gal ir gyvenimo . . . Po nuostabių dienų. Po svarbių, reikšmingų ir — niekam

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai