Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1974
Categories 1974
1 sausis (16), 10 gruodis (24), 2 vasaris (16), 3 kovas (17), 4 balandis (16), 5 geguze (19), 6 birzelis (20), 7 rugsejis (19), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

1. Arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniuje (1940 - 1947) 1974/2 vasaris; Autorius : VIKTORAS PAVALKIS
Pratarties vietoje1932 m. keturi klasės draugai, baigę Vilkaviškio kunigų seminariją, nuėjome

2. ŠV. BONAVENTŪRA 700 METŲ PRASLINKUS 1974/9 lapkritis; Autorius : DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS
Šiemet sueina 700 metų nuo garsiojo viduramžių filosofo ir teologo, pranciškonų generolo, kardinolo,

3. TALKOS ŽEMAIČIUOSE DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS PRADŽIOJE 1974/9 lapkritis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Ūkininkas šeimyną (vaikius, merges ir piemenį) samdė metams. Darbo metai prasidėjo per Užgavėnes,

4. IŠTESĖJOME TRISDEŠIMT METŲ 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
Užskleisdarni šių metų paskutinius lapus, Aidų leidėjai dėkingai prisimena redaktorių, bendradarbius

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai