Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I PDF Spausdinti El. paštas

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I, išrinktas Bažnyčios vyriausiu vadovu rugpjūčio 26 d. Naujasis popiežius — buvęs Venecijos kardinolas - patriarchas Albino Luciani — yra gimęs 1912 spalio 17 Dolomitų kalnų slėnyje, Forno di Canale kaime. Šeima neturtinga, tėvas mūrininkas ir socialistinių pažiūrų. Naujasis popiežius mokėsi Belluno seminarijoje ir Gregorianumo universitete, kur gavo teologijos doktoratą. Kunigu įšventintas 1935, Vittorio Veneto diecezijos vyskupu paskirtas 1958, Venecijos patriarchu pakeltas 1969, kardinolu 1973. Visą savo gyvenimą pasižymėjo meile varguomenei. Pastoracinėje ir teologinėje srityje elgėsi nuosaikiai. Popiežius Jonas Paulius I staiga mirė rugsėjo 28.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai