Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Apie viska... PDF Spausdinti El. paštas
* Dr. Trochas, Pyrmonto klinikų
vedėjas, pasigaudamas atominės energijos, panaudotos mokslo tikslams, 16ka atvejų pasiekė tiesiog nuostabių rezultatų kaulų tuberkuliozės gydyme. Jo sudarytas naujos rūšies vaistas, susidedąs iš platinsolio, lozino ir radioaktyvių medžiagų, turinčio tonijaus x, pavadintas „peteostoru“. Valstybės padedamas, jis norėtų pasiektuosius rezultatus su atomine energija pritaikyti plaučių džiovos, vėžio ir raupsų gydymui.

* Tarptautiniame Unesco suvažiavime, įvykusiame Meksikos mieste, kaip JAV mokslininkų atstovas, dalyvavo ir lietuvis mokslininkas Nickūnas, kuris ten iš lietuvių buvo vienas. Nickūnas yra pasižymėjęs kaip chemikas ir paleontologas. Jis, pasiremdamas istoriniais ir archeologiniais duomenimis, surinktais iš žymiausių pasaulio muziejų, įrodinėjo, kad lietuvių kalba yra viena iš seniausių visame pasaulyje.

Į suvažiavimą, kurį atidarė pats Meksikos prezidentas, buvo nusivežęs apsčiai įvairios priešistorinės medžiagos, gautos 1939—1940m. iš prof. T. Ivanausko Kaune, ir paties savo surinktos. Pamatę paveikslų iš žilosios lietuvių senovės gyvenimo (nuo akmens amžiaus pabaigos), įvairių kraštų“ mokslininkai nustebę teiravosi, kodėl lietuviai tyli ir neprisideda prie Unesco, Taigi, reiktų neatidėliojant mūsų mokslo reprezentantams ir šį reikalą kiek galint greičiau sutvarkyti.

* Prof. J. Meškauskas išspausdino stambų medicinos veikalą „Elektrokardijos pagrindai“, skirtą prof. Buinevičiaus sukakčiai paminėti. Leidinys iliustruotas 83 piešiniais bei kardiogramomis.

* Unesco yra pasiryžusi sudaryti tarptautinį kultūros centrą, kurį suorganizuoti pavesta ispanų emigrantui prof. Francisco Gorcia Lorca. Jis nekenčia Franko režimo dar daugiau už prancūzų kat. rašytoją Georgės Bernanos. Jo giminaitį poetą Manuelį Gorcia kadaise sušaudė Franko milicija. Ateity iš Unesco tiksliųjų mokslų srities (fizikos, chemijos, biologijos) išskiriamos medicinos mokslų disciplinos ir tam tikslui sudaroma tarpt, žinyba. Netrukus ruošiamasi įkurti taip pat tarptautinį teatro institutą.

* Carnegio instituto Vašingtone pasiųsta mokslinė ekspedicija Bonanpako miškuose, Meksikos pietryčių steite Chiapas, užtiko 11 maldyklų griuvėsius, ryškiausius majų kultūros žydėjimo liudininkus. Rasta spalvotų sieninių paveikslų, vertingų skulptūros paminklų etc.

* Aukščiausia pasaulyje mokslinė laboratorija yra ne Everesto kalne, bet trijose B 29 tipo skrajojančiose tvirtovėse, pakylančiose nuo vieno Kalifornijos aerodromo ir pasiekiančiose daugiau kaip 12.000 metrų aukštį. Ten daromi kosminio spinduliavimo, meteorologiniai, magnetiniai ir kt. moksliniai stebėjimai.

* Visame pasulyje smarkiai kovojama su anafalbetizmu. „Fundamentai Education“ neseniai paskelbė duomenis, kiek ir kur dar esama analfabetų. Mažiau kaip 1 % jų rasta Skandinavų kraštuose, Olandijoj, Šveicarijoj ir Prancūzijoj. Misionierių rūpesčiu Samoa salose analfabetų skaičius susiredukavo ligi 4%, Džilberto salų Ir Afrikoj ir Azijoj analfabetizmas — 6%, Havajų — 15%, Guamo — siekia 70—90%. Jį daugiausia įveikti 22 %, kai tuo tarpu tokie ,seni kultu yra padėję misionieriai, kurie misijas ros kraštai, kaip Italija, jų turi 22 %, veda daugiau kaip 100 kalbų. Ispanija 45% ir Bulgarija n

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai