Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Baranauskas   
Ištraukos iš A. Baranausko "Kelionės Petaburkan", represuotos jo raštų leidiny

SUDIEV, LIETUVA

Sudiev, Lietuva, man linksma buvo

Savo gyvent šalelėj,

Širdį man skaudžia, skaudžia ir griaudžia

Svetimojon važiuojant.

Kažin ar grįšiu, maž ten supūsiu

Žieminių gudų pusėj,

O ir sugrįžęs savo šalelėn

Ašarėlėm paplūsiu. . .


TAIP ŠIRDĮ SKAUDĖ, TAIP NERAMU BUVO

Maž nebūt plati jų Neva didžioji,

Maž ne taip smarkiai marios įtekėtų.

Maž jai vandenio nepakaktų sraujo —

be mūsų verksmo, ašarų ir kraujo.

Maž ir šilkai jų taipo nečiužėtų,

Maž ir jų auksas taipo neblizgėtų,

Kad nebūt mūsų prakaitu išspaustas.

Mūsų ašaroms ir krauju nuplaustas

Man gi gražesnė Lietuvos Anykšta,

Gražesni mūsų trinytėliai stori;

Gražesnės mūsų nors surūkę gryčios,

Gražesnės mūsų medinės bažnyčios;

Gražiau už auksą dvasia šviečia širdys,

Vagysčių, mūšių čia niekur nesgirdi.

IŠ "NU LIETUVA, NU, DAUGUVA'

Anei rašto, anei druko

Mums turėt neduoda:

Tegul, sako, bus Lietuva Ir tamsi, ir juoda.

Kad tu, gude, nesulauktum,

Ne taip, kaip tu nori,

Bus, kaip Dievas duos,

Ne tavo priesakai nedori!

Silpna, trumpa savo valdžia

Dievo teisę laužai,

Mygi spaudi mūsų šalį

Mūsų žmones gniaužai.

Nori savo valdžios peiliu

Mums širdis supiaustyt,Nori savo ledu šaltu Krūtines apkaustyt.

Neįveiksi, sūnau šiaurės:

Mūsų širdys tvirtos, —

Seniai buvo išmėgintos,

Seniai keptos, virtos!

Apkrauk mokestim didžiausiom —

Dvasia neprapulsimą

Nors Sibirijon nubruk mum',

Ir te neprapulsma.

Pas'baigs giminių adyna,

Sutrupės pasaulė,

Svieto šviesa bus aptemus,

Mūsų švies kaip saulė.

Supuls kalnai, o slėneliai

Išsikels aukštybėn, —

Visos galybės eis dulkėn,

Silpnumas galybėn.

Drebėk ir tu, sūnau šiaurės,

Krūvon susitraukęs,

Pats krisdamas pražuviman,

Mūsų neįtrauksi.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai