Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Adolfas Vaičaitis PDF Spausdinti El. paštas
Australijoj gyvenantis mūsų dailininkas Adolfas Vaičaitis š. m. birželio 16 sulaukė 60 metų amžiaus. Kauno meno mokyklą baigė 1939, nuo to laiko dalyvavo parodose, reiškėsi kaip knygų iliustratorius. Tarp kitų jis iliustravo J. Kaupo pasakų knygą "Daktaras Kripštukas pragare". Vokietijoj 1948 išleido savo 7 litografijų puošnų leidinį. Australijoj 1966 išleido 12 spalvotų linoraižinių aplanką "Linoprints" (žr. mūsų žurnalo 1967 kovo numerį)? pasukdamas į abstraktesnę išraišką. Pastaraisiais metais yra atsidėjęs ir tapybai, kurios pavyzdžių matome šiame numery.


Kelionė (Akrilis)


Akiplėša (akrilis)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai