Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS MIKUCKIS   
DIENŲ VERPĖJA

Sulinkusios dienų verpėjos
Vienodai sukasi ratelis.
Įverpti siūlan visą spėjus,
Mūs amžiaus baigia ji kuodelį.

Per kokį prašmatnų audimą
Raizgysis siūlės mūsų kelio,
Ir mūs kovų ir pabudimo
Ar ten žėrės ryžkiau vietelė?

Tad sekdams amžinybės raštą,
Sustok pas mūsų siūlo vingį,
Įžvelk spalvas mylėto krašto
Ir ilgesį, kai laisvė dingo.

VYTURIUOJA VIEVERSĖLIAI

Či-vir-vir, pavasarį,
Vyturiuoja vieversėliai,
Žemę — vargo seserį
Laisto pilki debesėliai.

Laisto žemę debesėliai —
Mano siela ilgis, trokšta:
Kur tos upės, kur tie sieliai,
Kur tie mano laimės bokštai?

Nenuslinks ruduo nuo veido,
Nenušvis man puokštės gražios, —
Tiktai sapnas meilės aido,
Tik vaidenas gimtos ežios.

Grįš pavasaris ir uosiui,
Grįš ir liepai plačiašakei,—
Tiktai sau neišdainuosiu,
Neišverksiu, jo netekęs.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai