Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL, MAGDALENA STANKŪNIENĖ — LIETUVIŠKOS BUITIES VAIZDUOTOJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikas Šileikis   
Pernai rugsėjo 18 - spalio 17 d. "Galerijoje", Chicagoje, vyko dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės tapybos ir medžio raižinių paroda.

Parodoje matėme lietuviškų motyvų ciklą. Tai lyg poetiškas kaimo epas — prasmingas turiniu ir turtingas spalvom. Pagrindinis jos tapybos motyvas — Lietuvos kaimo moterų darbai: jos ten sodina daržoves, rauna linus, grybauja, skalbia, baltina linines drobes, kepa duoną, melžia karves ir t.t.

Kaip tapyba, taip ir medžio raižiniai, atspausti pilnomis spalvomis, sukelia įdomų įspūdį. Plokštumos pabrėžiamos stipria grafiška linija. Moterų veidai be detalių. Linija išsako viską. Žmonės, dirbantieji lauko darbus, įsijungia į visą drobės struktūrą, sudarydami spalvingą vaizdą.

Tapyba — aliejus. Didelio formato drobės — 16 paveikslų, o kita dalis — 17 medžio raižinių, žymiai mažesnio dydžio, kurie taip pat vaizduoja moterų darbus ūkyje. Raižiniai atlikti su dideliu kruopštumu. Jų koloritas švelnesnis. Atrodo kaip gobelenai.
Dail. Magdalenos Stankūnienės kūryba—epinio pobūdžio. Kaip rašytojas savo mintis išsako žodžiais, taip dailininkė išsireiškia vaizdais. Ten kaimo žmonių gyvenimas, papročiai, gal dalis istorijos.

Dail. Stankūnienė intensyviai dirbo grafikos ir mozaikos srityse. Tas jos darbas buvo naudingas "savęs atradimas". Tai brendimo periodas. Būdinga, kad dailininkės kūryboje nėra manierizmo ir tų pačių motyvų pasikartojimo. Gal šiek tiek atsišaukia V. Petravičius, jos buvęs mokytojas. Magdalena Stankūnienė yra originali ir jautri savo tautos buičiai.

Prieš keletą metų Stankūnienė lankėsi Europoje ir Pietų Amerikoje. Studijavo anų kraštų gėles, jų rūšis, o grįžusi Chicagon, surengė egzotiškų gėlių parodą Jaunimo Centre. Praslinkus keletui metų, ji pasirodė su nauju darbų ciklu Chicagos miesto centre. Tai buvo staigmena ne tik lietuviams, bet ir amerikiečiams.

Magdalena Stankūnienė yra gimusi Lietuvoje ir augusi gamtos aplinkoje. Po antrojo pasaulinio karo ji atsidūrė Londone (Anglijoje). Ten studijavo St. Martin's meno akademi-joue. Taip pat studijavo ir Vokietijoje. Vėliau ji baigė Chicagos Meno Institutą. Grafiką gi studijavo dail. Viktoro Petravičiaus klasėje, Orento įsteigtoje mokykloje. Pirmąją savo darbų parodą surengė Chicagoje 1968 metais. Taip pat dalyvavo kolektyvinėse parodose Amerikoje ir Australijoje.

Parodos lankytojai turėjo progos įsigyti dailininkės spalvotų sveikinimo kortelių, atspaustų iš tų paveikslų, kurie buvo išstatyti "Galerijoje".
Mikas Šileikis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai