Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LAIŠKAI REDAKCIJAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Mauragis   
Ar mokslas neprieštarauja tikėjimui?
Daug kartų įvairiomis progomis esame skaitę ir rašę, kad mokslas nėra priešingas tikėjimui, bet kaip tai galima suderinti su tokia teologų nuomone: "Žmogui du plus du yra visuomet keturi, o Dievui — ne sykį penki", rašo Antanas Rubšys Aidų Nr. 3, 1982 m.

Jei tai yra teologinė tiesa, kaip tada galime išvengti prieštaravimų tarp mokslo ir religijos? Juk mokslui visada du plus du yra keturi. Aišku, kad žmogus nevisada ir ne visas Dievo tiesas gali suprasti ir žinoti, todėl jas vadiname paslaptimis. Jos neprieštarauja mokslui, tik mums pasilieka arba nežinomos, arba nesuprastos. Jeigu teologams, skaičiuojant ar interpretuojant Dievo planą ir žmogaus sutvėrimo tikslą, ne visada išeina du plus du — keturi, tai čia reikia ieškoti premisose klaidos. Bet ką reikia daryti tuo atveju, kai premisos yra tapusios dogmomis, pvz., Dievas sukūrė pasaulį iš nebūties?

Jeigu Šv. Rašto pasakojimai gali būti interpretuojami kaip tikėjimo poezija, tai suprantama, kad matematinės formulės negali būti taikomos, nes premisos tampa netvirtos ir daugeliu atvejų gali būti neteisingos. Jei Dievo neriboja nenumaldomoji priežasties ir pasekmių seka, kaip sako Antanas Rubšys, tai kaip tada galėtų egzistuoti universas? Tada ir mūsų pasaulis neišvengiamai turėtų sugriūti. Man rodos, kad čia teologai kerta šaką, ant kurios visi sėdime — ir mokslas, ir tikėjimas.

Teologai darydami savo išvadas, dažnai yra suvaržyti dogmomis, tradicijomis, šventraščių tekstais, kurie yra ir buvo aiškinami pagal raidę, neišvengiamai atsiduria sunkiose padėtyse, kai reikia pripažinti, kad du plus du yra penki. Bet jie sau tos kaltės neprisiima, o suverčia Dievui. Dievas kantrus, gali kentėti, bet tikėjimas praranda dalį savo visuotinio pripažinimo, tyrumo bei skaistumo. Lengviau yra matyti tokią Dievo valią, kaip patiems prisiimti atsakomybę už blogas pasekmes.
A. Mauragis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai