Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASIVĖLAVOME — ATSIPRAŠOME PDF Spausdinti El. paštas
Šis Aidų numeris dėl įvairiausių techninių problemų išeina gerokai pasivėlavęs. Bet daug mūsų prenumeratorių supranta, kad kuo toliau, tuo didesni tampa išeiviškos spaudos negalavimai ir visus sutrikimus kantriai pakelia. Dėkojame už kantrybę ir tikimės vėl pasiekti tinkamo sklandumo. Šiuo atžvilgiu daug vilčių teikia ir būsimas prenumeratorių tvarkymas kompiuterine sistema. Tas darbas jau pradėtas. Atsiprašome už praeities klaidas.

Visuose emigracinės spaudos sunkumuose Aidams daug stiprybės atneša prenumeratorių nuoširdumas bei parama stambesnėmis aukomis. Praėjusiais metais 300 dol. aukojo dr. Milda Budrienė (Long Boat Key, Fl). Po 100 dol.: Dalila Mackialienė (St. Petersburg, FL), Zeferina Balvočienė (Los Angeles, CA)*Kasa*(Richmond HilL NY), dr. V. Karoblis (Ripley, OH), Monika Povilaitienė (Toronto. Ont.), Demie Jonaitis (Woodhaven, NY), kun. dr.J.Juraitis (Termen, Šveicarija), V. Kupcikevičius (Oak Lawn, IL), Ch. P. Baltrikonis (Phila-delphia, PA), dr. Adolfas Šležas (Flossmoor, IL).

Nemažesnis paskatinimas ištesėti, ypač redaktoriui, yra ir palankūs atsiliepimai apie Aidų turinį. Jie ateina iš Lietuvos ir iš įvairių išeivijos vietovių. Žinoma, neįmanoma jų paskelbti. Cia spausdiname tik žymaus Lietuvos poeto Eugenijaus Matuzevičiaus laišką redakcijai . — "Nuoširdžiausiai ačiū už žurnalą "Aidai', kurį gaunu jau antri metai. Pasakysiu atvirai, man garbė gauti tokį solidų, rimtą, turiningą žurnalą. Aš labai vertinu "Aidus" — kaip vieną ryškiausių leidinių, atspindinčių lietuvių nacionalinės kultūros, meno, literatūros problemas. Tai įdomus reprezentacinis leidinys! Širdingai linkiu ir toliau išlaikyti tą patį intelektualinį, dvasinį lygį".
Visiems labai dėkojame.

Redaktorius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai