SVETIMIEJI APIE BALIO VESTUVINIUS PAPROČIUS Spausdinti
Vokiečių kalba leidžiamam žurnale „Zeitschrift fūr slawische Filologie“ (19t. 2 sąs.) Walter Anderson Dr. J. Balio „Lietuvių vestuvių papročius“ taip vertina: Priešais ant stalo gulinti, palyginti, nedidelė, užtat turininga brošiūra duoda visai ką kita, negu išsyk skaitytojas, spręsdamas iš vieno titulo, galėtų tikėtis. Tai nėra vien tik aprašymas kai kurių lietuvių vestuvių ritualų pasirėmus savais, be abejo ribotais stebėjimais; ir ne mėginimas išanalizuoti ar įvertinti lietuvių vestuvinius papročius, kur autoriaus būtų pasinaudota tiktai dalimi šios užfiksuotosios medžiagos, iš kurios būtų paimti tiktai keli ypačiai būdingi senoviniai papročiai ir palyginti pagal turimus duomenis su kitų tautų panašiais papročiais. Čia mes turime daug vertingesnį dalyką, būtent — išsamią apžvalgą visų lietuvių vestuvinių papročių, sudarytą, pasiremiant visa šiandien turima spausdinta ar rankraščiuose randama medžiaga, kurios dar niekas nėra taip apdorojęs, kaip kad minimosios brošiūros autorius, žymus lietuvių šių dienų tautosakininkas. Tuo būdu autorius padėjo tvirtus pagrindus lietuvių vestuviniams papročiams nagrinėti, be kurių nuo šiol ateity niekas negalės išsiversti.