MARGUMYNAI Spausdinti

Kelionei turi gauti žmonų sutikimą

Anglijoje paskelbtas patvarkymas, kad vedusieji vyrai, norėdami iškeliauti į užsienį, pirma turi pristatyti žmonos sutikimą raštu, šiaip1 negaus užsienio paso. Tokio žygio imtasi tam, kad būtų sukliudytai, kaip oficialiai aiškinama, vyrams mesti žmonas su vaikais ir leistis į bet kurį pasaulio kampą tariamais tarnybiniais sumetimais susitikinėti su kitomis moterimis. Tokio draudimo rezultatai dar nežinomi. („Ambiance“, Paryžius).

Prancūzų poetai skaldo žodį

Kai kurie rašytojai, matyti, atomo skaldymo psichozo paveikti, ruošiasi sutikti ir poezijoje atomo amžių. Tam tikslui jie nori nusileisti į patį žodžio branduolį ir jį atomiškai suskaldyti. Šitie poetai nusikalė net 18 įvairiems garsams žymėti naujų rašmenų, kuriais nori išreikšti vėjo staugimą, čepsėjimą liežuviu, dejavimą, knarkimą, įvairius kilus šūksnius etc. Paskum pagal šią sistemą tie žodžio meistrai kuria savo poeziją („Le Litteraire“, Paryžius).

* Nuo ko kartais žmogus pražyla. Casparas Shute iš Kimberley, Idaho, jau kuris laikas buvo plikas. 1932 m. jis išsirengė į medžioklę kalnuose ir pateko netoli pumos. Besiruošdamas gintis, netikėtai paslydo ir taip nelaimingai, kad jokiu būdu negalėjo atsikelti. Priėjusi puma apžvelgė jį iš visų pusių, apuostė nuo galvos iki kojų ir, matyti, galiausiai nusprendė palikti jį ramybėje. Mr. Shute tvirtina, kad tuo metu visi jo plaukai, kurių dar šiek tiek jam buvo likę, atsistojo piestu ir kad jis jautė baisų deginimą pakaušyje ir nugaroj.

Po poros dienų rusvų plaukų vainikas, supęs iš visų pusių jo plikę, pražilo kaip obelis. Po poros savaičių netikėtai plikėj atžėlė rusvi plaukai, iš apačios apipinti baltų plaukų vainiko. Tada žmona jam pasiūlė dar kartą eiti medžioti pumų, kad naujai ataugę plaukai vėl susiderintų su senaisiais. („Liliput“, Londonas).