Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
APIE ANŠLAVS EGLITĮ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Gld.   
Latvių rašytojas Anšlavs Eglitis, kurio novelė spausdinama šiame Aidų numeryje, gyvena Pacific Pali-sades, Californijoje. Losangeliškiai literatai lietuviai laiko jį savu, savo bičiuliu. Toks jis yra ir visai lietuvių raštijai — nuoširdžiai ja besidomįs, platokai pažinęs ir rašęs apie ją latvių spaudoje.

Gimęs Rygoje 1906 m. spalio 14 d., Anšlavs Eglitis paveldėjo polinkį į literatūrą iš savo tėvo Viktoro Eg-ličio, kuris buvo rašytojas. Nuo 1928 iki 1935 m. Anšlavs studijavo Latvių meno akademijoje. Greta dailės literatūra tampa jo gyvenimu ir jo kūrybinių siekių išraiška. 1944 m. jis palieka Latviją, pasirinkęs tremtinio dalią ir kūrybos laisvę.

Dailėje, sako Lietuvių Enciklopedija, jis realistinių pradų ir tam tikros stilizacijos adeptas. Jo literatūrinis kelias labai šakotas. Žanrinė gausa ir išmanūs siužetai leidžia jaustis vienodai stipriai dramoje, lyrikoje, apysakoje, romane, essay sferoje. Jo elegantiškos komedijos turi didžiulį populiarumą. Jaunystėje atidavęs duoklę Carlo Goldoni stiliui, dabar Eglitis rinktinai subtilus ir savitas.

Anšlavs Eglitis — produktyvus rašytojas. Novelių cikle — itališkoje renesanso "Kazanovos apsiaustas", tremtiniškų temų "Degantis miestas". Romanai — "Homo novus", "Pasaulio žmogus", "Laimingieji", "Mister Sorry", "Ponia O'Marty", "Tėviškė tebėra".

1948 m. taip apibūdino A. Eg-litį lietuviškame literatūros žurnale Gintaras žinomas latvių rašytojas ir kritikas Janis Vedelis: Anšlavs Eglitis (gim. 1906) jaunųjų rašytojų kartoje, moderniškoje literatūroje yra pats ryškiausias. Jame pasireiškia tam tikra pakraipa į internacionalizmą, nes daugumoje jo jauniausiųjų apysakų veiksmai vyksta latviams svetimose apystovose: Šveicarijos alpinistų, Himalajų keliautojų ir kt. tarpe. Paryžiuje, Vokietijoje ir kitur. Rašytojo pasakojimas labai gyvas, stilius išdirbtas, ypatingas, daug įtampos. Jo kūriniams nė vienas skaitytojas nepalieka abejingas. A. Egličio pagrindinė idėja — vakarų kultūrą jis stato daug augščiau už rytų — pasireiškia intelektualinėse diskusijose, dramatiniuose susidūrimuose ir keri savo aštriais priešingumais. Erotinėse novelėse jis pripažįstamas pilnaverčiu italų renesanso novelių tęsėju.

Jo istorinė apysaka "Čingiskana Gals" 1968 m. pasirodė vokiečių kalba Hamburge ir sulaukė didelio susidomėjimo dėl originalaus istorinio siužeto traktavimo. Jis rašo latvių spaudai apie Hollywoodo filmų pasaulį, išleidęs plataus masto knygą apie tą "blizgučių miestą" (Tinsel City).
J. Gld.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai