Eilėraščiai Spausdinti
Parašė PAULIUS STELINGIS   
SENELĖS    PASAKA

Ilgai ilgai neges mažytis žiburėlis
Ir pasaka senelės nesibaigs
Apie devynis brolius jųjų
Ir karalaitę grožio nuostabaus.

Taip gera bus klausytis josios mažutėliams.
Senelės pasaka tokia ilga . . .
Už lango ūžaus vėjas, pirkioje — ratelis .. .
Ir tils. Nutils. Tyla, tyla .. .

LOPŠINĖ

Tyliai tyliai pulkite, žvaigždės,
Ir, naktie, akimis angelų
Taip nežvelk tu į manąją laimę,
Nepažadinki jos iš sapnų.

Tyliai tyliai pulkite, žvaigždės,
Debesėliai, sparnais angelų
Neužstokit manosios jūs laimės,
Neužtemdykit josios sapnų.

Tyliai tyliai supkitės, bangos,
Nesiliekit iš marių gelmių.
Tesapnuoja pavasario dangų
Ir žvaigždes akimis angelų.

Tyliai tyliai pulkite, žvaigždės,
Debesėliai, sparnais angelų
Neužstokit manosios jūs laimės,
Neužstokit josios sapnų.