Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Zefirina Balvočienė   
KAM JĮ VIENĄ?

Tu, kuris viršūnę kalno - -
debesį,
erelį,
saulę —- —-
jiems — takus šviesių žvaigždynų

Kam tik žmogų, jį tik vieną,
palikai vergijoj slėnių,
jei jo sielą visa ko aukščiau
-iškėlei?!


ARTISTAS

Ir, uždangai nusileidus —
kaip scenoj:
dažai, tušas, butaforija pigi,
ir grimas.
Grimas. Tas pats grimas,
mimika ir mostai.
Skirtumas tik:
scenoj — tu gyveni,
o už jos —
tik pradedi tikrąją vaidybą.
Tu — artistas!

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai