MAIRONIS Spausdinti
Parašė MAIRONIS   

MAIRONIS 1862 — 1932

O ji, padavusi man lyrą,
Į tą užburtą vedė šalį,
Kur takas ašaromis byra,
Kuriuo retai kas eiti gali.

Maironis