Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grincevičiaus "Vyskupo katinas" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mirga G.   
Česlovo Grincevičiaus naujoji knyga "Vyskupo katinas" (Chicago, 1972), išleista JAV LB Švietimo Tarybos, yra didelio formato 37 puslapių, kietų viršelių, trijų apsakymėlių rinkinėlis. Apsakymai įdomūs, pamokantys.

Pirmas apsakymas tinka ypač tiems vaikams, kurie neseniai yra įsigiję sesutę vietoj laukto broliuko, ar atvirkščiai, ir nėra ypatingai tuo patenkinti. Antras apsakymas skirtas tiems, kurie neseniai pirmąkart priėjo išpažinties. Pavaizduojamas berniukas, kuris su baime laukia savo pirmos išpažinties, bet pagaliau supranta, kad gal ta baimė nepagrįsta. Trečiasis dalykas — tai pasaka apie katino ir gaidžio susikirtimą Žygimanto Augusto laikais. Šis kūrinėlis yra labiausiai pagaunantis jauno skaitytojo vaizduotę.

Grincevičius vaikui bando sukonkretinti Lietuvos vaizdą. Antras apsakymas vyksta Laburdų kaime ir papročiai, susiję su pirmąja išpažintimi, nėra tipiškai amerikietiški. Trečioji pasaka, turinti šiek tiek istoriškų detalių, iškelia jaunam skaitytojui klausimų apie Lietuvos istoriją.

Iliustracijos — A. Palubinskienės (taip pažymėta, bet ar vardo inicialas nėra korektūros klaida, nes, atrodo, tai žinomos dail. Nijolės Palubinskienės darbas). Jos ypač patrauklios.

Aplamai, knyga gali būti įdomi nuo 5 iki 10 metų vaikams, nors apsakymas apie išpažintį, aišku, bus jaunesniems nesuprantamas. Vaikui vienam pačiam šią knygą skaityti būtų gal per sunku, bet su tėvų talka knyga suprantama.
Mirga G.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai