LIETUVĖ MOTINA Spausdinti
Parašė ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS   

LIETUVĖ MOTINA KAIMIETĖ GYVENIMO SAULĖLEIDY. NEBAIGĖ MOKSLŲ, BET BRANGINO ŠVIESĄ — IŠLEIDO VAIKUS Į MOKSLĄ IR PASAULĮ. NESIRŪPINDAMA SAVO MALONUMAIS IR NEŽINODAMA LAIKO VĖJŲ, VADOVAVOSI ĮGIMTA GYVENIMO IŠMINTIMI. VISIEMS VARGAMS NUGRIMZDUS PRAEITIN, GYVENIMO SAULĖLEIDY YRA KUPINA GIEDRIOS RIMTIES, NES JAUČIA PRASMINGAI GYVENUSI. ŠVIES SAVO VAIKAMS IR TADA, KAI JUOS PALIKS.

SUBTILIAI TAI VISA IŠSAKO ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS SAVO EILĖRAŠČIU

MOTINA:

Gesdama paslaptingoj šviesoj Eldorado,
Begalinių laukų apkabintam name,
Tu klausai, kaip vaikai, Tavo šviesą praradę,
Lyg apakę klajoja naktim neramia.

Ir tada suliepsnoji nors vienai sekundei
Paskutinėm ugnim jiems kelius šviesdama,
Ir užgęsti tenai, lyg šešėlis, be skundo,
Kaip žvaigždė, begalinėn naktin krisdama.