Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
RAŠYTOJAS MARIUS KATILIŠKIS PDF Spausdinti El. paštas
RAŠYTOJAS MARIUS KATILIŠKIS, kuriam šių metų rugsėjo 15 sukako 60 metų amžiaus. Turėdamas švytintį talentą ir savyje sukauptą gausią ir svarią gyvenimiškosios patirties medžiagą, jis savo novelėse ir apysakose, plėšiančiose nepriklausomybės laikus, karo dienas ir išeivijos vieškelio smėlį, mūsų literatūrą praturtino tokiais iki tol dar niekieno neatskleistais buities vaizdais ir mūsų knygosna neįžengusiais personažais, kurie autorių nupelnytai įrikiavo į mūsų literatūros kūrėjų garbės 'stalo centrą.
Be pamokslinto moralizavimo ir sacharininio saldumo meniškai atkurdamas tikrovinį žmogų, — kaimietį, darbininką, kareivį ar spalvingo charakterio moterį, — su giliu psichologiniu įžvalgumu vesdamas jį kartais nuo komiško ligi skaudžiai tragiško puslapio, rašytojas dažnai sukuria ne tik nuostabią draminę įtampą, bet ir visai netikėtą ir originalią atomazgą — tą daugelio taip sunkiai randamą kūrinio pabaigos tašką.
O savo apysakoje "Miškais ateina ruduo" (laimėjusioj Lietuvių Enciklopedijos premiją) Marius Katiliškis mums atveria dar ir tokį gyvybe alsuojantį lietuviškosios gamtos peizažą, kuris kartais pralenkia ir geriausius mūsų klasikų šios rūšies pavyzdžius.
Nors Mariaus Katiliškio stiprybė yra Lietuvos kaimas, bet paskutiniuose kūriniuose jis taip pat talentingai ir su gera ironijos doze mums pateikia ir išeivijos tautiečių galeriją bei reljefingas čionykščio gyvenimo iškarpas.
Primintina, kad šios sukakties proga Santaros - Šviesos suvažiavime jam buvo pakartotinai įteikta kūrybinė premija.
A. Gst.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai