Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. IVAŠKA   
RUGSĖJIS ŠKOTIJOJE

Juodos bandos slenka ganyklomis.
Sukapojo saulę gyvatvorės
ir spindulių pluoštais
skalauja galvijų kojas.

Vakaras — veršis rožiniais ragais
brenda per skliautą.
Ten tiktai bitėms buvo leista
vaikštinėti gelsvais bateliais.

Apsimigloja akys kalnų.
Susiraizgo gyvatvorių raštai.
Srovėm srovendama vasara
teka į daržinių tamsą.


Iš latvių kalbos išvertė Henrikas Nagys

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai