Eilėraščiai Spausdinti
Parašė Ona Mikailaitė   
OBELYS

Oi obelys, jūs obelys,
kam žydit?
Kam kraunate naštas
nežinomam rytojui?

Oi obelys, jūs obelys —
jūs senos damos,
dabinate kreivas šakas,
vai, elegantiškom skarom —

nepaisote — gerai! —
rūgštaus rytojaus . . .


PO LIETAUS

Žemė naujai pakrikštyta,
ir saulė žaižaruoja
nuprausta,
vakarui rengiasi.

Tik jaunos kregždutės
susijaudinusios
aplink lakioja
Kažko ieško?

Gal anos
— prieš lietų —
žemės . . .


MĮSLĖ

Ar girdėjote kada besijuokiantį medį?
Taip, medžiai juokiasi,
juokiasi.

Kada
ar girdėjai
žmogų po medžiais bemąstantį —

bemąstantį:

ir MANO . . .?

Taip,
medžiai
juokiasi.