Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1026. LIETUVOS PASIPRIEŠINIMO ISTORIJOS KLYSTKELIAIS 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Dr. Tomas Remeikis Kiekvienas bandymas rimtai aptarti lietuvių tautos pasipriešinimą sovietiniam

1027. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
ENCIKLIKA "Redemptos hominis", rašyta pop. Jono Pauliaus II vyskupams, kunigams, vienuoliams, katalikams ir

1028. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Julija Švabaitė — VILTIES LEDINĖ VALTIS. Eilėraščiai. Išleido Ateitis Southfield, Mich., 1981.

1029. DOKUMENTAI IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Paulius Rabikauskas
Academia et Universitas Vilnen-sis. Išleido Vilniaus Darbo Raudonosios Vėliavos ir Tautų Draugystės

1030. KAZYS BRADŪNAS 'UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS VIEŠKELIO" 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
KAZYS BRADŪNAS: Užeigoje prie Vilniaus vieškelio. Ateities literatūros fondas. Southfield, 1981. 110

1031. VYTAUTO VOLERTO "GREITKELIO" TEMOS IR VARIACIJOS 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Jurgis Gliauda
VYTAUTAS VOLERTAS: Greitkelis. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. Aplanką piešė Irena Mitkus Chicago,

1032. "DEŠIMTOJI PRADALGĖ" LITERATŪROS LANKOSE 1982/2 kovas-balandis; Autorius : VL. Kulbokas
1980 m. Nidos klubas išleido K. Barėno suredaguotą Dešimtąją Pradalgę. Jos pradėtos leisti 1965 m.

1033. LIETUVIŠKAS EKSLIBRIS ŠIANDIEN 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Gintautas Vėžys
LITHUANIAN BOOKPLATES. LIETUVIŲ EKSLIBRIAI. Vitolis E. Vengris. Lithuanian Library Press, Inc. ir Loyola

1034. LIETUVIAI SIBIRE 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Aug. R.
Lietuviai Sibire. Redagavo JUOZAS PRUNSKIS. Iliustravo Jonas Strungys. Išleido Amerikos Lietuvių

1035. DR. JUOZO PAJAUJO KNYGA 1982/2 kovas-balandis; Autorius : J. A. Stiklorius
JOSEPH PAJAUJIS-JAVIS: Soviet Genocide in Lithuania. Išleido Manyland Books, Inc., New York 1980. Kietais

1036. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Pranas Gaida: NEMARUS MIRTINGASIS — ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS. Išleido Lietuvių katalikų mokslo

1037. ANTANO TULIO NOVELĖS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Aug. R.
ANTANAS TULYS: Inteligentų stalas. Novelės. Nidos knygų klubo leidinys. Nr. 103. 1980 m. 177

1038. GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Aug. R.
PROF. VIKTORAS BIRŽIŠKA: Gyventų dienų prisiminimai. Nidos knygų klubo leidinys Nr. 102. 1980 m. 109

1039. NAUJA KNYGA APIE SIBIRO TREMTINIUS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : J. Ž.
MATILDA STRIMAITYTĖ-MĖLIENĖ: Kryželiai Arktikoje. Išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė

1040. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Antanas Gustaitis KO LIŪDI, PUTINĖLI? Eleginės satyros. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas

1041. ANTOLOGIJA "ŽEMĖ" PO TRISDEŠIMT METŲ 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : MARIJA STANKUS - SAULAITĖ
Žemė, naujosios lietuvių poezijos antologija, išleista Los Angeles 1951 metais, buvo kartu ir

1042. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Jurgis Jankus: PAPARČIO ŽIEDAS. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga, 1982. 394 psl.

1043. TRYS DRAMOS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Algirdas LANDSBERGIS: Trys dramos. Chicago. Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas, 1980. 168 psl. 8

1044. ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vladas Kulbokas
JONAS VIZBARAS-SŪDUVAS: Alšėnų kunigaikštytė. Premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas.

1045. LAISVOS ATOSTOGOS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Pr. R.
J. SAVASIS, Laisvos atostogos. Išleido Lietuviškos knygos klubas. 1980 m. Dailininkė Irena Mitkus. 192 p.

1046. KNYGA APIE LENINIZMO INTELEKTUALINES ŠAKNIS 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Romas Gintalas
Lietuvių pogrindžio spauda kartais apibūdina marksizmą - leninizmą kaip pseudo-religiją ar religijos

1047. AMERIKOS LIETUVIŲ EKONIMINĖ VEIKLA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Pažemėnas
VINCENTAS LIULEVIČIUS: Amerikos lietuvių ekonominė veikla 1870-1977. Pedagoginis Lituanistikos

1048. TOMO VENCLOVOS PUBLICISTIKA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
TOMAS VENCLOVA, Lietuva pasaulyje. Publicistika. Išleido Akademinės Skaurijos leidykla  1981  rn.

1049. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Vladas Kulbokas: LIETUVIŲ RELIGINĖ POEZIJA. Išleido "Krikščionis Gyvenime" autoriaus lėšomis. Putnam.

1050. GRĮŽTANT IŠ ŠEŠĖLIŲ KARALIJOS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Vytautas A. Jonynas
JULIJA ŠVABAITĖ: Vilties ledinė valtis. Išleido Ateitis. 1981. Chicago. Aplankas — Danguolės

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2020 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai