Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS PDF Spausdinti El. paštas
JAV LB Švietimo taryba skelbia 1000 dol. skaitinių konkursą parašyti romaną, apsakymą ar novelių rinkinį jaunuoliams nuo 10 iki 13 metų.

Turi būti mažiausiai 150 mašinėle rašytų puslapių. Kūrinio kalba turi būti žodinga, bet konstrukcija lengva.

Pageidaujama, kad būtų patraukli intriga ir daug veiksmo.

Kūrinį pasirašyti slapyvardžiu, atskirame voke įdėti pavardę ir adresą.

Kūrinys turi būti atsiųstas iki 1985 sausio 15 šiuo adresu: Janina Janulevičienė, 6453 S. California, Chicago, IL, 60629.

(Literatūros premija ir kiti konkursai paskelbti š. m. Aidų Nr. 5).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai