Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LAIŠKAI REDAKCIJAI PDF Spausdinti El. paštas
1991 m. liepos 3 d. Gerbiamas Kunige,
Prašau sekančiame Aidų numeryje patalpinti šį laišką redakcijai:
Neaišku, ar š.m. Aidų Nr. 2 išspausdintas italo A. Botto straipsnis apie Čiurlionį yra išverstas tiesiogiai iš gauto autoriaus rankraščio ar paimtas iš kitų šaltinių.

1990 m. Lituanus Nr. 1, po metus laiko trukusių bendrų pastangų su autorium, išspausdino dabar Aiduose lietuviškai pakartotą straipsnį tą pačia tema. Nežymūs skirtumai Aidų tekste gali būti suprantami (ir pilnai pateisinami) laisvo vertimo pastangomis.

Jei straipsnis iš tikrųjų buvo išverstas iš Lituanus teksto, būtų buvę korektiška tą faktą. Aiduose pažymėti. Lituanus niekada nesipriešino ir anksčiau net skelbdavo savo leidimą Lituanus medžiaga naudotis, tačiau pagal priimtą spaudos etiką, pažymint medžiagos šaltini.

Turėjus progos darbuotis prie kelių A. Botto rankraščio versijų angliškai, negalima nesidžiaugti R. Čerkeliūnienės sklandžiu vertimu Aiduose .
Antanas Dundzila

1991 m. Lituanus Nr. 1 redaktorius
1991 m. rugpjūčio 1 d. Gerbiamas Redaktoriau,
Aiduose 1991 m. Nr. 2 paskelbtas straipsnis apie M. K. Čiurlionį yra verstas iš autoriaus Andrea Botto rankraščio (13 mašinėle rašytų puslapių), atsiųsto Kęstučiui Čerkeliūnui, su kuriuo Botto susirašinėja jau nuo 1983 metų. Lydlaiškio data — 1990 m. vasario 28 d.

Tai nėra joks vertimas (laisvas ar kitoks) iš Lituanus 1990 m. Nr. 1. Lituanus numeryje paskelbto straipsnio apie M. K. Čiurlionį man neteko skaityti.

Su geriausiais linkėjimais — Jūsų
Rima Čerkeliūnienė

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai