Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
251. ŠIMTMETIS SU MENDELIU BIOLOGIJOJE 1966/10 Gruodis; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Permai, 1965 rugpiūčio 4-7 iš įvairių pasaulio kraštų buvo suvažiavę į Brno miestą nemažas

252. ŠVENTIEJI METAI IR JŲ REIKŠMĖ 1950/1 sausis; Autorius : Zenonas Ivinskis
"Didysis Jubiliejus, kuris kitais metais Šventajame Mieste bus švenčiamas, turi pirmiausią tikslą ne

253. Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas 1950/1 sausis; Autorius : Kazys Pakštas
1. NAUJI PRADAI VALSTYBIŲ RIBOMS NUSTATYTI Per pastarąjį šimtmeti kai kuriuose kraštuose bent keletą

254. LIETUVIŠKOSIOS ARCHITEKTŪROS KŪRIMAS ATSTATANT LIETUVĄ 1950/1 sausis; Autorius : DR. INŽ. JURGIS GIMBUTAS
1.    TAUTINĖS ARCHITEKTŪROS KLAUSIMAS. 2.    SENOSIOS LIETUVIŲ LIAUDIES ARCHITEKTŪROS BRUOŽAI.

255. KELETAS SAMPROTAVIMŲ APIE LIETUVOS RIBAS 1950/2 vasaris; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
(Tęsinys)   12. LIETUVA LENKŲ ŽEMĖLAPIUOSE Kai Lietuva paskelbė savo nepriklausomybę 1918 m., visos

256. Vatikano archyvas — aruodas lietuvių kultūros istorijai 1950/3 kovas; Autorius : Zenonas Ivinskis
ARUODAS LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJAI Įvairiausių tautų atstovai jau per daug metų yra rausęsi po

257. KELETAS SAMPROTAVIMŲ APIE LIETUVOS RIBAS 1950/3 kovas; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
16. ŠVEICARAS M. VVEHRLI BANDO KLAIDAS TAISYTI M. Wehrli, berods, 1938 m. suredagavo "Neu Karte der Voelker

258. J. Jablonskis kalbininkas 1950/4 balandis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
Lig šiol Lietuvai nekaip yra sekęsi su kalbininkais: arba jie kalbos mokslo darbą dirbo kaip reikiant

259. JONAS JABLONSKIS ŠVIETĖJAS 1950/4 balandis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
1. PLAČIUOSE ŠVIETIMO BARUOSE Jono Jablonskio veikla buvo plati. Jis buvo ne tik kalbininkas specialistas,

260. Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas 1950/4 balandis; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
22. KĄ LIUDIJA VILNIJOS VIETOVARDŽIAI? Vietovardžių mokslą dažniausiai vadiname graikų kalbos

261. XVI-sis AMŽIUS POVYTAUTINĖS LIETUVOS TAUTINĖS KULTŪROS RAIDOJE 1950/5 gegužė; Autorius : MYKOLAS BIRŽIŠKA
I. Paklaustas, kuris Lietuvos istorijos laikotarpis bus pats efektingiausias, labiausiai žinomas ir

262. PRIEŠISTORINE LIETUVA 1950/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS LINGIS
Tavo tėvynė, tavo protėviai, tavo tauta, tavo gimtoji vieta, tavo praeitis ir tavo prigimtis — tai tavo

263. EUROPOS KELIAS Į DABARTINE KRIZĘ 1950/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Krizė pasidarė šiandien dažnas ir mėgiamas žodis. Susirgo žmogus, — labai aukšta temperatūra. Jis

264. TAUTOS GYVATOS GIESMĖ 1950/8 spalis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
1. Kūrėjas ir kūrinys Vienas iš įdomiausių mūsų senosios poezijos kūrinių yra "Šlovė

265. APIE KALBININKUS, TYRINĖJUSIUS LIETUVIŲ KALBĄ 1950/9 lapkritis; Autorius : PROF. ERNESTAS FRAENKELIS
"Aidų" 1948 m. spalio mėnesio 19 numeryje rašiau apie vokiečių kalbininkus, kuriems rūpėjo lietuvių

266. LIETUVOS PARTIZANAI 1951/2 vasaris; Autorius : J. Našlaitis
Įžangos vietoj Pasaulinių jėgų žaidimo mastuose regimai pradingusi, negirdėtos visuotinio vyksmo

267. MERKELIS GIEDRAITIS arba AMŽIŲ SĄVARTOJE LIETUVA DVIEJŲ 1951/3 kovas; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Motto: "... Siame dalyke (— tapdamas vyskupu) nieko daugiau netrokštu, kaip Dievo garbes ir naudos tai

268. MERKELIS GIEDRAITIS arba LIETUVA DVIEJŲ AMŽIŲ SĄVARTOJE 1951/5 gegužė; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
IV. Dramatiškos varžybos dėl Medininkų vyskupijos мотто: "Garbingasis Tėve Kristuje, priderėtų

269. MERKELIS GIEDRAITIS arba LIETUVA DVIEJŲ AMŽIŲ SĄVARTOJE 1951/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
8. Vilniaus jėzuitų nuomonė apie krašto religinę, padėtį. Jėzuitai dar tik šeštus metus tegyveno

270. MERKELIS GIEDRAITIS arba LIETUVA DVIEJŲ AMŽIŲ SĄVARTOJE 1951/7 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
12. Radvilų įsikišimas ir nuncijaus nusistatymo keitimasis. Vienas iš žymių veiksnių, kuris Romoje

271. KARALIAUS MINDAUGO KRIKŠTAS 1951/9 lapkritis; Autorius : DR. A. JUŠKA
Mindaugo krikštas ir vainikavimas yra vienas didžiausių įvykių visoje Lietuvos istorijoje. Su tuo faktu

272. IŠKALBINGAS MAŽOSIOS LIETUVOS DOKUMENTAS 1967/3 Kovas; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
Bet kokie praeities liudininkai, daiktinės (archeologinės) liekanos, kasdieninės apyvokos daiktai, meno

273. HUMANIZMO SKLEIDIMASIS XVI A. LIETUVOJE 1967/4 Balandis; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Humanizmo apreiškos Lietuvoje (I) Jeigu ąžuolas savo šaknis leidžia giliai į žemę, ant kurios jis

274. HUMANIZMAS LIETUVOJE XVII - XVIII A. 1967/5 Gegužė; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Humanizmo apraiškos Lietuvoje (II) Lotyniškoji Lietuvos mokykla Prieš atvykstant jėzuitams į Vilnių

P. Lossowskio "Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920" 1966 vasarą Varšuvoje Ksiąžka i Wiedza

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai