Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 0-9

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. 1941 METŲ VYRIAUSYBES KELIAS 1971/6 birzelis; Autorius : Kazys Škirpa
Laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas pik. Kazys ŠkirpaKelias, kurį teko 1941 metų Laikinajai

2. 1941 birželio sukilimas Kaune 1971/6 birzelis; Autorius : Pilypas Narutis
Straipsnio autorius Pilypas Narutis 1941 sukilimo metu (tuomet 21 metų studentas) buvo LAF vyr. štabo

3. 1863 M. SUKILIMAS IR DVASIŠKIJA 1975/6 birzelis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Įžanga1863 m. sukilimas tiek savo eiga, tiek ypačiai savo pasekmėmis yra labai giliai palietęs ir

4. 1863 M. SUKILIMAS IR DVASIŠKIJA 1975/7 rugsejis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Tęsinys iš birželio numerioGinkluoto sukilimo pradžiaGinkluotam sukilimui vadovauti buvo Varšuvoje

5. 1863 M. SUKILIMAS IR DVASIŠKI]A 1975/8 spalis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Tęsinys Valančius žinojo Europos valstybių nuotaikas ir siekimus. Jam buvo aišku, kad jokios karinės

6. 1941 birželio 23 1966/6 Birželis; Autorius : Red
Šį mėnesį sukanka 25 metai nuo 1941 birželio 23 dienos, kurią po vienerių metų okupacijos

7. 1941 METŲ SUKILIMAS 1966/6 Birželis; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Nors Nacių-Sovietų 1939 rugpiūčio 23 susitarimu Lietuva buvo priskirta Sovietų įtakos sferon ir

8. 50 METŲ SPAUDOS LAIMĖJIMO SUKAKTĮ MININT 1954/4 balandis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
Anei rašto anei druko mums turėt neduoda, tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda. A. Baronas Šiuo

9. 50 METŲ SPAUDOS LAIMĖJIMO SUKAKTĮ MININT 1954/6 birželis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
(Pabaiga)   Toj grynai knygų kovoje žymų vaidmenį suvaidino ir nuo 1875 m. užsimezgusi Amerikos

10. 1892 METŲ PROGRESO IDĖJA 1987/2 nr.; Autorius : SAULIUS KONDROTAS
1.    Naktį prieš dvidešimt aštuonerius metus netoli nuo Ringuvos panemunėje gvardijos

11. 1988 METAI LIETUVOJE 1989/1 nr.; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
1988 metai Lietuvoje buvo tikrai ypatingi. Įsibėgėjo antrasis tautos atgimimas, griaunama stalinizmo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai