Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija V

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose 1972/3 kovas; Autorius : RABIKAUSKAS PAULIUS
1970 metais, kaip žinome, suėjo 400 m. nuo Vilniaus jėzuitų kolegijos įsteigimo. Sukaktis buvo svarbi

2. VILNIAUS AKADEMIJA NAUJUOSE LIETUVOS LEIDINIUOSE 1972/balandis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Pradžia kovo numery.Istorijos mokslas Vilniaus Akademijoje Tame pačiame leidinyje "Kultūrų kryžkelėje"

3. VESTUVĖS ŽEMAIČIUOSE 1975/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Čia aprašomi vestuvių papročiai tvarkė žmonių gyvenimą XIX a. antroje pusėje ir XX a. pirmame

4. VILNIUS ISTORIJOS VINGIUOSE 1973/9 lapkritis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
VILNIUS pirmąjį kartą suminėtas Gedimino laiškuose 1323. Kas norėtų šia 650 sukaktimi atžymėti

5. VILNIUS BRAUNO IR HOGENBERGO ATLASE 1973/9 lapkritis; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
Atsiradus pirmiesiems Nūrnbergo kronikos ir Mūnsterio Europos žemėlapiams, randame juose pažymėtas ir

6. VYTAUTAS DIDYSIS MASKVOS KUNIGAIKŠTIJA IR TOTORIAI 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : J. JAKŠTAS
I Paskutiniais viduramžių šimtmečiais, XIII-XV, susidarė Rytų Europoje tarptautiniai santykiai, kur

7. VOKIETIJOS — SOVIETŲ SĄJUNGOS SĄMOKSLAS 1979/10 gruodis; Autorius : BRONIUS NEMICKAS
Šiemet suėjo keturiasdešimt metų nuo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pradėto slapto bei pikto politinio

8. VYTAUTĄ DIDĮJĮ PRISIMINUS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : DR. KONSTANTINAS AVIŽONIS
1430 m. rugsėjo mėn. pradžioje senojoje Lietuvos sostinėje, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių

9. VIETOVARDŽIŲ VOKIETINIMAS MAŽ. LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : VL. VILIAMAS
Mažosios Lietuvos nutautinimas yra įvykęs įvairiais etapais ir įvairiais būdais. Tarp kitų

Praeities gyvenimo tikrovę mes galime atskleisti iš likusių šaltinių, kurie priešistoriniams laikams

Nuncijus Giuseppe Garampi4. Giuseppe Garampi (1772-1776) Ketvirtuoju nuncijum buvo paskirtas Giuseppe

12. VYDŪNAS — FILOSOFAS MORALISTAS 1968/4 balandis; Autorius : RAPOLAS SERAPINAS
Prieš šimtą metų Mažojoj Lietuvoj gimė didis mūsų tautai žmogus. Jis pats savo gyvenimo suglaustoj

13. VAKAROJIMAI ŽEMAIČIUOSE 1968/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Etnografinis aprašas Žemaičių kraštas, kaip ir visa Šiaurinė Lietuva, yra prie 56-sios paralelės,

14. Vatikano archyvas — aruodas lietuvių kultūros istorijai 1950/3 kovas; Autorius : Zenonas Ivinskis
ARUODAS LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJAI Įvairiausių tautų atstovai jau per daug metų yra rausęsi po

15. VARGONŲ DIRBĖJAI IR VARGONAI LIETUVOJE XVIII-XIX A. 1967/10 Gruodis; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
Vargonų statybos istoriją apima dvi disciplinos: muzikos instrumentų istorija ir meno istorija, nes

16. VERGILIJAUS ENĖJIDĖ 1967/10 Gruodis; Autorius : JUOZAS ZARANKA
Publijus Vergilijus Maronas: ENĖJIDĖ. Vertė ir pagal originalą heksametrais lietuviškai atkūrė,

17. VILNIAUS PROISTORĖ 1955/6 birželis; Autorius : JONAS PUZINAS
1. Įvadas Benagrinėdami Vilniaus pradmenis ir beaiškindami ankstyviausios sodybos klausimą, susiduriame

18. VARTOS - NOČIOS TARPO PRŪSŲ PĖDSAKAI 1956/6 birželis; Autorius : P. BŪTĖNAS
Archeologine žinia. Tarp 550 ir 400 m. pr. Kr. klajokliai skitai nuo Juodosios jūros srities skverbėsi į

19. VILNIUS ZIGMANTO AUGUSTO LAIKAIS 1957/8 spalis; Autorius : DR. A. ŠAPOKA
(IŠTRAUKA IŠ "AIDŲ" PREMIJĄ GAVUSIOS KNYGOS "SENASIS VILNIUS") Zigmanto Augusto laikų pats

20. VINCO KRĖVES ISTORINĖS DRAMOS 1957/9 lapkritis; Autorius : J. GRINIUS
"Šarūnas" Tautos Teatre  (dekoracijos V. Bičiūno) 1. V. Krėvės kūrybos pobūdis Vincas

21. VINCAS KUDIRKA IR LIETUVIŲ KALBA 1958/9 lapkritis; Autorius : P. JONIKAS
Vincas Kudirka , anuo metu stovėdamas pačiame priešakyje to negausingo būrelio žmonių, kurie vadovavo

22. VIKINGAI, KRIKŠČIONYBĖ ŽEMAIČIUOSE APIE 850 M. IR KURŠAS 1958/9 lapkritis; Autorius : JONAS MATUSAS
Hamburgo-Bremeno arkiv. Rimbertas, aprašydamas savo pirmatako šv. Ansgaro gyvenimą, mini švedų, vikingų

(Iš studijos rankraštyje "Senasis Vilnius") Kaip visų magdeburginių miestų, taip ir Vilniaus

(Iš studijos rankraštyje "Senasis Vilnius") Pabaiga Antroji atskira jurisdikcija buvo pilyje. Jai

25. Vaižganto laiško dr. Jurgiui Šauliui faksimilė 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Vaižgantas

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai