Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1975 4 balandis
 

1. Eilėraščiai 1975/4 balandis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
BE TAVĘS1Tavęs daugiau nebėr. Tačiau ruduoyra paskendęs meilės chrizantemose. Tik upeliūkščio

2. Skirtingi balsai, senos temos šių dienų poezijoje 1975/4 balandis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
A. Nykos-Niliūno Praradimo simfonijos galėtu būti laikomos simboliu beveik visai lietuvių kalba rašytai

3. Kultūrinė vakaronė (feljetonas) 1975/4 balandis; Autorius : Antanas Gustaitis
Kaip žinote, visuotinai yra tvirtinama, kad pakeliauti po pasaulį žmogui yra labai sveika. Ir iš

4. Reguiem Picasso ir Lipchitz'ui . . . 1975/4 balandis; Autorius : MINDAUGAS NASVYTIS
Dr. M. Nasvytis dėstė meno istoriją Clevelando valstybiniame un-te (anksčiau Fenn kolegijoje) nuo 1964,

5. GROŽIS IR MODERNIOJI TAPYBA 1975/4 balandis; Autorius : JACQUES MARITAIN
Veikalo Creative Intuition in Art and Poetry (1953) Šeštojo skyrelio "Beauty and Modern Painting" (p.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai