Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1991
Categories 1991
1 (33), 2 (27), 3 (25), 4 (25)
 

1. PRANCIŠKONAI LIETUVOJE 1991/1; Autorius : L. A.
Provinciolas T. Placidas Barius su pranciškonais Kretingoje Prisikeliant iš komunistinės priespaudos

2. VOKIŠKOJI REPRIVATIZACIJA PABALTIJYJE 1991/1; Autorius : BRONIUS NEMICKAS
YPATINGAS "TURTAS" IR JO PASKIRTIS "Aidų"(1990 m. Nr. 1) paskelbtieji du dokumentai — "Nuosavybės

3. DR. JONAS ŠLIŪPAS — AUŠRININKAS 1991/2; Autorius : VINCAS TRUMPA
JO GIMIMO 130-ĄSIAS METINES MININT "Apie Šliūpą, it apie milžiną kalną, nuolat sukinėjosi audros ir

4. GEOLOGIJA LIETUVOJE XIX-OJO AMŽIAUS PRADŽIOJE 1991/2; Autorius : IRENA SKUODIENĖ - ŠARKIŪNAITĖ
Paskaita, skaityta VI Mokslo ir kūrybos simpoziume 1989 m. lapkričio 17-26 dienomis Čikagoje Į XIX

5. AUGSBURGAS, JO GRAFIKAI LIETUVOS TEMOMIS XVII AMŽIUJE 1991/2; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Šį kuklų pranešimą1 pradėsiu neįprastu būdu. Jį dedikuoju mano mokytojo prof. dr. Antano Rukšos

6. PABALTIJO ŠALIŲ UNIVERSITETAS HAMBURGE - PINNEBERGE 1991/3; Autorius : ALGIRDAS TUPČIAUSKAS
ŽVILGSNIS IŠ 45 METŲ ATSTUMO 1. Pasitraukimas iš Lietuvos 1940 metų birželio mėn., bolševikams

7. LAIMINGAI ATLIKTAS ŽYGIS 1991/4; Autorius : Leonardas Andriekus
"AIDAMS" PERSIKELIANT Į LIETUVĄ "Šis yra metas susijuosti strėnas kovai ir visiems budėti žygyje. O

8. MEDICINOS IŠSIVYSTYMO RAIDA LIETUVOJE XV-XX ŠIMTMEČIUOSE 1991/4; Autorius : MILDA BUDRYS, M.D.
Milda Budrienė, M.D., daugelio Aiduose spausdintų iš Lietuvos medicinos istorijos straipsnių autorė

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai