Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė O. B. AUDRONĖ   
VARPO DŪŽIAI

Taip skaudžiai dreba varpo dūžiai
Vidurnakty gūdžiam —
Gal šaukiasi gyvenimas trapiai sudužęs
Tvėrėjui atlaidžiam.

Gal šaukiasi vėlė erdvėj bekraštėj
Paklydus nelauktai,
Gyvenimo dienų gražiausi raštai —
Vien ašara tiktai.

Gaudimo virpančio pritvino oras
Ir sienos ir langai,
Gaudimo virpančio galingas choras
Dar aidi taip ilgai.

Išgirski, Viešpatie, šiame virpėjime,
Išgirski šioj maldoj —
Keliais ir klystkelėm tiek kartų ėjome
Kelionėje šitoj.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai