Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VLADAS ŠLAITAS   
Laikas yra daiktavardis.
Tai yra vardas,
kuris pasako daug
ir kuris nepasako nieko.
Taipgi laikas yra nedalomas.
Tai aksioma.

2
Dienos pasikeitimas į naktį
arba nakties pasikeitimas į dieną
neprieštarauja mano aukščiau paminėtajai
aksiomai:
tai tiktai apgavystė mano akims apdumti.
Bet kadangi laikas yra nepaliečiamas ir
neapčiuopiamas,
ir kadangi laikas apsprendžia mano gyvenimą,
ir kadangi pats laikas yra mano gyvenimas,
tai dėl to aš lenkiuosi laikui didžioj adoracijoj,
nes jisai,
tasai laikas
(aš kalbu šitoj vietoj tiktai apie savo atvejį),
buvo duotas tik man vienam iš Dievo malonės.


3
Kiekvieną dieną prisimenu savo mirusį tėvą,
savo mirusius gimines,
savo mirusius ir sušaudytus klasės bičiulius,
nes jie visi įeina į mano gyvenimą,
nes jie visi yra vientisas
ir nedalomas mano gyvenimas.


4
Laikas neskirsto pasaulio į mirusiųjų pasaulį
arba gyvųjų pasaulį.
Laikui yra tiktai vienas pasaulis:
tai seniai mirusiųjų pasaulis
ir gyvųjų pasaulis,
taipgi pasaulis visų,
kurie iškeliaus iš pasaulio,
idant užleistų vietą kitiems ateities gyventojams
Taigi laikas yra nedalomas.
Ir pasaulis yra nedalomas.
Tai aksioma.
O visa kita yra tiktai dūmai akims apdumti.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai